Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is een uitzendbedrijf dat horecapersoneel uitleent. Op 12 september 2017 heeft zij verzocht om voor de heffing van premies werknemersverzekeringen vanaf 1 mei 2017 ingedeeld te worden in vaksector 33 (horeca) in plaats van sector 52 (uitzendbedrijven). Zij heeft tegen de afwijzing van dat verzoek bezwaar gemaakt, dat bij uitspraak op bezwaar is afgewezen. X heeft daartegen geen beroep ingesteld, waardoor die uitspraak en die indeling onherroepelijk werden.

In een vergelijkbare zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden kort daarna, op 18 december 2018 (18/00343, ECLI:NL:GHARL:2018:10971), geoordeeld dat werkgevers zoals X moesten worden ingedeeld in sector 33, waar de staatssecretaris in heeft berust. X heeft op 16 februari 2019 opnieuw verzocht om indeling in sector 33 met terugwerkende kracht naar 1 mei 2017. De Inspecteur heeft dat gedaan, maar niet per 1 mei 2017, maar per 1 november 2018.

In geschil is vanaf welke datum X in sector 33 hoort.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de ingangsdatum van sectorindeling 33 in casu niet bepaald op 1 mei 2017, maar op 1 oktober 2018 (één maand eerder dan de Inspecteur voorstond). De Inspecteur heeft volgens het Hof beleidsvrijheid. Bij het bepalen van de ingangsdatum van sectorherindeling voert hij hetzelfde beleid als bij ambtshalve vermindering van aanslagen. Onderdeel van beleid is dat nieuwe rechtspraak geen grond is voor ambtshalve vermindering van belastingbedragen die al onherroepelijk vaststaan ten tijde van de uitspraak, in casu de Hofuitspraak van 18 december 2018. Gelet op de bezwaartermijn van zes weken, gaat het in casu dan om premieafdrachten van na 5 november 2018. Op die datum kon X nog aangifte doen en loonheffingen afdragen voor de maand oktober 2018, zodat het beleid van de Inspecteur meebrengt dat teruggaaf kan worden verleend van de sinds 1 oktober 2018 te veel afgedragen premie en dat de sectorindeling wordt gewijzigd per 1 oktober 2018.

X heeft cassatieberoep ingesteld maar volgens A-G Wattel falen alle middelen.

Het cassatieberoep is ongegrond, concludeert de A-G.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
mei 2017-maart 2019
Instantie
A-G
Datum instantie
17 februari 2023
Rolnummer
22/01898
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:193
Auteur(s)
mr. drs. G.A.M. van de Ven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/0671
Aflevering
30 maart 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5685
bwbr0005537&artikel=1:3,bwbr0005537&artikel=1:3,bwbr0005537&artikel=4:6,bwbr0005537&artikel=4:6

Naar de bovenkant van de pagina