Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (bv; belanghebbende) ter zake van twee ingevoerde auto’s een naheffingsaanslag BPM opgelegd en daarbij belastingrente in rekening gebracht.

Rechtbank Noord-Nederland heeft het beroep van X ongegrond verklaard.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een afwijkende CO2-uitstoot een verschil vormt dat moet worden meegewogen ten opzichte van de handelsinkoopwaarde van het referentievoertuig, zoals de Inspecteur betoogt (HR 12 mei 2023, 21/00182, ECLI:NL:HR:2023:692, NLF 2023/1208, met noot van Soltysik). Een hogere CO2-uitstoot verhoogt doorgaans de handelsinkoopwaarde, omdat dit meestal komt door een duurdere uitvoering van het voertuig.

Wanneer de Inspecteur de door de belastingplichtige voorgestelde vermindering betwist, moet de belastingplichtige de feiten aantonen die deze vermindering rechtvaardigen (HR 2 februari 2024, 22/00653, ECLI:NL:HR:2024:147, NLF 2024/0381, met noot van Elbert). Het Hof stelt daarom dat X moet bewijzen dat een afwijkende CO2-uitstoot niet leidt tot een hogere handelsinkoopwaarde en dus een lager afschrijvingspercentage van de auto.

Het Hof oordeelt dat X er niet in is geslaagd om dit bewijs te leveren. Zij heeft haar stelling dat de afwijkende CO2-uitstoot geen invloed heeft op de handelsinkoopwaarde niet onderbouwd met bijvoorbeeld een koerslijst of deskundigenonderzoek. Daarom gaat het Hof ervan uit dat de hogere CO2-uitstoot de handelsinkoopwaarde verhoogt, wat betekent dat het afschrijvingspercentage niet wijzigt ondanks de hogere historische nieuwprijs. De uitspraak van de Rechtbank wordt bevestigd.

Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
11 juni 2024
Rolnummer
22/1638; 22/1639
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:3914
NLF-nummer
NLF 2024/1692
Aflevering
16 juli 2024
bwbr0002320&artikel=20,bwbr0002320&artikel=20,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina