Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is medisch specialist. De partner van X is sinds 2010 woonachtig in a-land en oefent aldaar een landbouwonderneming uit.

X heeft kosten voor de ontwikkeling en exploitatie van een oogstmachine in aftrek gebracht. Het Octrooicentrum Nederland heeft in 2017 een octrooi verleend voor de oogstmachine. De octrooihouders en tevens uitvinders zijn de partner van X en de heer Y. X wordt niet genoemd in het uittreksel van het Octrooicentrum Nederland; niet als octrooihouder, uitvinder of onder welke andere aanduiding dan ook. X heeft wel de kosten van de octrooiaanvraag voldaan.

De Inspecteur stelt dat X uitsluitend als ondernemer kwalificeert voor activiteiten in een maatschap en dat de kosten van de activiteiten die zien op het ontwikkelen en verkopen van de machine voor haar niet aftrekbaar zijn. Die activiteiten zijn volgens de Inspecteur niet aan X toe te rekenen en vormen geen bron van inkomen.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat geen sprake is van een ambtelijk verzuim. Er is sprake van een nieuw feit om na te vorderen. X is er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat zij (en niet haar partner) de activiteiten met betrekking tot de machine heeft verricht dan wel dat deze activiteiten voor haar rekening en risico werden verricht. X heeft geen recht op aftrek van kosten (verliezen), omdat niet aannemelijk is dat een onderneming voor haar rekening werd gedreven. Zij heeft voorts de door haar in aftrek gebrachte kosten met betrekking tot de betreffende activiteiten voor de jaren 2012 tot en met 2016 niet aannemelijk gemaakt.

De opgelegde vergrijpboetes acht de Rechtbank passend en geboden. Deze worden wel wegens undue delay gematigd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012-2016
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
31 januari 2023
Rolnummer
20/4241; 20/4242; 20/4243; 20/4244; 20/4245
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1373
NLF-nummer
NLF 2023/0561
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina